Pożyczka dla duetów, zwana także pożyczką dla dwojga, jest to innowacyjny produkt oferowany przez banki. Ten rodzaj kredytu jest w szczególności dedykowany osobom, które chcą wziąć wspólnie gotówkę a nie łączą ich więzy krwi czy relacje małżeńskie. Dotyczy więc nie tylko małżeństw czy spokrewnionych członków rodziny. Pożyczkę dla duetów, przy spełnianiu pozostałych warunków, mają możliwość otrzymać także osoby pozostające w innego rodzaju relacjach, np. związku partnerskim, przyjacielskim, znajomi czy współpracownicy. Nie są wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające łączące więzy czy relacje. Do podjęcia pożyczki dla dwojga wystarczy wypełnienie specjalnego formularza na stronie internetowej, podczas rozmowy z konsultantem dzwoniąc na infolinię, bądź w przedstawiciela oddziale baku. Następnie dokument poświadczany jest podpisami obu stron. Nie są również wymagani poręczyciele potwierdzający wiarygodność i zdolność do spłaty kredytu dla osób, które go podejmują. Pożyczkę dla duetów mogą wziąć zarówno posiadacze rachunku w danym banku, jak również osoby mające konto w innej placówce.

> Porównywarka kredytów gotówkowych - RANKING <-- klik

Pożyczka dla duetów daje możliwość wzięcia kredytu gotówkowego na bieżące potrzeby. Jest to tylko jedna z opcji. Pożyczka dla dwojga umożliwia bowiem również wykorzystanie pozyskanych pieniędzy do skonsolidowania innych zobowiązań finansowych. Należą do nich na przykład kredyty (ratalne, samochodowe), karty kredytowe czy też limity w koncie. Jest to oferta niezwykle korzystna dla obu stron umowy. Dla pożyczkobiorców wspólna spłata kredytu powoduje, że raty rozkładają się proporcjonalnie na biorące je osoby. Dla banku natomiast druga osoba stanowi niejako rękojmię i zwiększa szansę na terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania. Brak pokrewieństwa stanowi dodatkowy atut, szczególnie u małżeństw, które mają rozdzielność majątkową. W przypadku posiadania wspólnego rachunku czy prowadzenia razem działalności gospodarczej, istnieje bowiem większe ryzyko czasowej czy całkowitej niemożności spłaty kredytu (np. przy bankructwie).

Oprocentowanie nominalne pożyczki dla duetów jest różne w oferujących ten produkt placówkach i wynosi od 6 do 10 procent RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Brak możliwości negocjowania zmiany oprocentowania. Jest ono ustalone odgórnie i stałe przez cały okres kredytowania. Dodatkowo do podstawowego oprocentowania należy doliczyć prowizję banku.

Pożyczkę dla duetów można wziąć w maksymalnej kwocie do 200 000 zł. Podstawą udzielenia takiego kredytu jest mocne zabezpieczenie finansowe. Obowiązkowe dla każdego kredytobiorcy jest przedstawienie stosownych dokumentów, między innymi zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy (wynagrodzenie i/lub świadczenia). Decyzja kredytowa zostaje podjęta na podstawie rozpatrzenia zdolności kredytowej oraz przeszłych zobowiązań i sposobu ich spłacania (w oparciu o Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK). Przy pozytywnej weryfikacji obu osób starających się o kredyt, ustalona kwota pożyczki zostaje wypłacana na wskazany rachunek nawet w ciągu 1 dnia.

Maksymalny okres kredytowania przy pożyczce dla duetów wynosi do 60 miesięcy (5 lat). Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w oddziale banku. Brak natomiast możliwości tzw. “wakacji kredytowych”, czyli ustalenia przerwy w spłatach rat. Oznacza to konieczność terminowej spłaty podjętego zobowiązania i karę umowną w postaci naliczanych odsetek za każdy dzień opóźnienia. Niektóre oferty proponują możliwość dodatkowego ubezpieczenia kredytu np. od utraty pracy cy innych czynników losowych, które mogą mieć wpływ na możliwość spłaty rat.

Podsumowując, do głównych zalet pożyczki dla duetów należą:

  • możliwość podjęcia gotówki bez konieczności przedstawiania dokumentów o pokrewieństwie czy koligacjach;
  • długi maksymalny czas kredytowania (do 60 miesięcy, czyli 5 lat);
  • możliwość ubezpieczenia kredytu (dostępne w wybranych bankach);
  • brak konieczności poręczania przez osoby trzecie;
  • brak konieczności posiadania rachunku w danym banku.
> Porównywarka kredytów gotówkowych - RANKING <-- klik