Zakładając firmę dobry pomysł oraz biznesplan to kluczowe kwestie, które decydują o sukcesie lub kompletnej porażce. Żadne przedsięwzięcie nie będzie jednak możliwe do realizacji jeśli nie przygotujemy się do niego pod względem finansowym. Niewystarczająca ilość środków nie powinna nas jednak skazywać na porzucenie naszych marzeń o dobrze prosperującym biznesie i pracy na etat aż do emerytury.

Kredyt dla firm – najlepsze oferty – ranking 

Na szczęście w obecnych czasach dużo korzyści może przynieść skorzystanie z możliwości jaką daje kredyt dla nowych firm. Potrzebujemy odpowiedniej ilości czasu aby dokładnie zapoznać się z ofertą, jaką proponują banki. Najłatwiej jest uzyskać kredyt firmom, które już od dłuższego czasu funkcjonują na rynku i są w stanie pokazać wyniki finansowe świadczące o możliwości bezproblemowej spłaty zadłużenia.

 

Jakie warunki należy spełnić ubiegając się o kredyt dla nowych firm?

Tak jak w przypadku wszystkich kredytów, podstawą będzie złożenie wniosku razem z wymaganymi przez bank załącznikami. Kluczowymi dokumentami są tutaj:

  • biznesplan firmy,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US,
  • aktualny wpis z rejestru działalności gospodarczej,
  • zaświadczenia, które potwierdzą możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu.

 

Jakie są możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu dla nowej firmy?

1. Cesja wierzytelności,

2. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

3. hipoteka na nieruchomości,

4. poręczenie, które zapewnia osoba trzecia,

5. zastaw, który można ustanowić na majątku trwałym firmy,

6. weksel in blanco zawierający deklarację wekslową.

Jeśli nie mamy możliwości przedstawienia własnych zabezpieczeń, możemy skorzystać z gwarancji, jaką oferuje program de minimis.

 

Jaką ofertę kredytową posiadają banki?

Decydując się na kredyt dla nowej firmy możemy wybrać spośród różnych form dofinansowania. Tutaj oferta obejmuje:

  • kredyt obrotowy – finansuje bieżącą działalność firmy, jest jednym z naczęściej wybieranych metod na poprawę płynności finansowej firmy,
  • limit kredytowy obejmujący rachunek bieżący – rozwiązanie, które stanowi zabezpieczenie sytuacji, gdzie na koncie nie będzie już dostępnych środków, można korzystać z niego wielokrotnie, a każda wpłata na rachunek przeznaczona jest w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia,
  • kredyt inwestycyjny, przeznaczony na finansowanie trwałego majątku – dzięki niemu możliwa jest realizacja inwestycji, która ma na celu odtworzyć, modernizować lub powiększyć majątek trwały,
  • linia kredytowa – prowadzona na osobnym rachunku bankowym, nie jest obciążeniem dla firmowego konta i nie jest spłacana w sposób automatyczny.

Przed podjęciem działań mających na celu staranie się o kredyt warto przemyśleć dobór PKD, jakiego dokonujemy zakładając własną firmę. Podczas gdy wielu przedsiębiorców decyduje się na wybór jak największej ilości typów, warto pamiętać, że bank może uznać niektóre branże za bardziej ryzykowne. W pewnych sytuacjach może stanowić to utrudnienie w procesie ubiegania się o kredyt. Dlatego bezpiecznym rozwiązaniem będzie wybór wyłącznie tych typów, które ściśle wiążą się z prowadzonym przez nas obszarem działalności.

Aby wystartować z własnym biznesem nie jesteśmy skazani wyłącznie na kredyty, które oferują banki. Istnieje również możliwość starania się o dotacje, jakie oferuje Unia Europejska. Ponadto istnieją takie opcje, jak wsparcie aktywizujące dla osób bezrobotnych oraz zbiórka pieniędzy z wykorzystaniem crowdfundingu.

Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji finansowej się znaleźliśmy nie warto zbyt łatwo odpuszczać założenia i prowadzenia nowej firmy. Jeśli posiadamy dobry biznesplan i jesteśmy pewni, że jest może on odnieść sukces powinniśmy rozważyć i wypróbować wszystkie możliwości, które ułatwią nam start na rynku. Pamiętajmy o tym, że większość startujących przedsiębiorców boryka się z wieloma trudnościami i wątpliwościami. Warto jednak zawalczyć o to, aby przekonać kredytodawców do wsparcia swojego pomysłu na biznes. Wiele z obecnie prężnie funkcjonujących firm zaczynało od pożyczenia pieniędzy na start w bankach. Dzisiaj te same firmy doskonale radzą sobie na rynku, odnoszą sukcesy i dynamicznie się rozwijają.

Kredyt dla firm – najlepsze oferty – ranking