Sprawdź prawdziwe opinie na temat pożyczki Kredyt1000. Porównaj koszty kredytu Kredyt1000. Wybierz najlepszy kredyt.

Kredyt1000 to serwis, który został utworzony przez spółkę POLI Invest , obecnej na polskim rynku od siedmiu lat i mieszczącej się w Suwałkach, przy ulicy Lityńskiego 12/34. Międzynarodową spółką kieruje Tomas Salkauskas.

Strona internetowa, obsługująca serwis, jest estetyczna, przejrzysta i wygodna w obsługiwaniu. W nieskomplikowany sposób można uzyskać potrzebne informacje na temat warunków  udzielenia pożyczki.

Biuro Obsługi Klientów dostępne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 15.30.

Chwilówki są rozwiązaniem dla osób, które potrzebują dostępu do szybkiej gotówki. Kredyt1000 zaspokaja taką potrzebę, umożliwiając rozłożenie spłaty na dłuższy czas. Klient może starać się o pożyczkę w kwocie od 500 zł do 3000 zł, a czas spłaty może sięgać 120. dni. Jednak klient, który występuje o chwilówkę po raz pierwszy, może otrzymać jedynie 1000 zł.

Kredyt1000 pożyczka – wymagania

Pożyczkobiorca, aby otrzymać pożyczkę, powinien spełnić wymagania Kredyt1000:

– mieć ukończone 18 lat i nie przekraczać70 roku życia,

– legitymować się polskim obywatelstwem, polskim dowodem osobistym i posiadać numer ewidencyjny PESEL,

– posiadać stałe zatrudnienie, gwarantujące pobieranie wynagrodzenia,

– posiadać pełną zdolność do wszelkich czynności prawnych.

Potwierdzeniem wiarygodności klienta jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. Do Biura Obsługi Klienta należy przesłać kopię dowodu osobistego, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także kopię wyciągów z rachunków bankowych, z trzech ostatnich miesięcy, potwierdzających regularny wpływ wynagrodzenia.

Złożenie wniosku o pożyczkę należy poprzedzić zarejestrowaniem się na stronie internetowej https://www.kredyt1000.pl

Po dokładnym wypełnieniu formularza, dokonujemy opłaty weryfikacyjnej w wysokości 1 zł, z własnego konta bankowego na konto firmowe Kredyt1000 w Alior Banku S.A., PKO Bank Polski S.A. lub w Banku Spółdzielczym Suwałki.

W formularzu rejestracyjnym należy podać imię i nazwisko, numer PESEL oraz dane z dowodu osobistego.

Potrzebne jest również posiadanie adresu zameldowania i, ewentualnie, adresu korespondencyjnego. Warunkiem koniecznym przy staraniach o pożyczkę jest podanie adresu e-mailowego oraz  numeru telefonu komórkowego.

Klient potwierdza fakt posiadania zatrudnienia, poprzez podanie wysokości pobieranego wynagrodzenia i adresu pracodawcy.

W określeniu wysokości potrzebnej kwoty i podjęciu decyzji, w jakim czasie będzie spłacone zobowiązanie, pomoże kalkulator finansowy, znajdujący się na stronie Kredyt1000.

Po weryfikacji pożyczkobiorcy w Krajowym Rejestrze Dłużników, pieniądze zostają przelane na indywidualne konto bankowe klienta, w dowolnym banku. Operacja finansowa, od chwili akceptacji do otrzymania gotówki, jest szybki i wynosi około 1. godziny.

Przedłużenie spłaty należności możliwe jest po uzgodnieniu warunków dodatkowego terminu spłaty z Biurem Obsługi Klientów.

Brak spłaty w określonym terminie, skutkuje naliczeniem karnych odsetek, a także otrzymywaniem monitów i upomnieniami drogą telefoniczną.

Kredyt1000 Opinie

Zaletą firmy jest przejrzystość strony internetowej, dostarczającej wszelkich potrzebnych informacji o pożyczkach, udzielanych przez Kredyt1000. W porównaniu z innymi pozabankowymi instytucjami, zwraca uwagę ograniczona liczba formalności.

Klienci weryfikowani są jedynie w KRD, co poszerza grono potencjalnych pożyczkobiorców. Istotne, z punktu widzenia klientów, jest rozłożenie spłaty na długi czas, co w przypadku chwilówek nie jest zbyt częste.

Wadą firmy jest ograniczony czas pracy. Wielu klientów poszukuje kontaktu z firmami pożyczkowymi w czasie weekendów, co w tym przypadku nie wchodzi w rachubę. Czas pracy Biura Obsługi Klientów także nie sprzyja osobom pracującym i oczekującym kontaktu wieczorem.

Dostarczanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wyciągów z konta, potwierdzających otrzymywanie wynagrodzenia, jest przedmiotem krytyk części pożyczkobiorców.

Firma nie przewiduje również żadnych promocji. Pożyczki są drogie i nie przedstawiają sobą najlepszej propozycji na rynku chwilówek.

Portal Cool Finance, zamieszczający informację o wiarygodności firm pożyczkowych, zamieścił ocenę Kredyt1000 na poziomie 5 punktów na 5 możliwych. Taką ocenę uzyskano na podstawie  opinii 501 klientów, korzystających z usług POLI Invest.

Kredyt1000 pożyczki – koszty

Warto przyjrzeć się pożyczkom, o jakie ubiegają się klienci Kredyt1000.

  • Przy pożyczce 1000 zł, maksymalnej kwoty, udzielanej nowym pożyczkobiorcom –  na okres 30 dni, kwota do spłaty wyniesie 1282,99 zł, przy oprocentowaniu 0,83% i RRSO 1993,31%.
  • Przy pożyczce 1000 zł, przyznanej na czas 60 dni, zwrócimy sumę 1665,92 zł. Rata pożyczki  wyniesie 827,96 zł.
  • Przy tej samej pożyczce 1000 zł, rozłożonej na 90 dni, będziemy zobowiązani oddać 1446,89 zł, a każda rata pożyczki wyniesie 482,30 zł.
  • Pożyczka 1000 zł spłacona w ciągu 120 dni, będzie rozłożona na raty, w wysokości 335,60 zł. Zwrócimy całkowitą kwotę, w wysokości   1342,39 zł.

Widoczny przy kalkulatorze finansowym harmonogram spłat, w sposób przejrzysty informuje o wysokości  kwoty do spłaty.

Złóż Wniosek
www.moneyman.pl