Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (ang. United Nations International Children’s Emergency Fund, od roku 1953 United Nations Children’s Fund) – organizacja humanitarna będąca częścią systemu ONZ. Główna siedziba UNICEF znajduje się w Nowym Jorku. Polski Komitet Narodowy UNICEF mieści się w Warszawie.

UNICEF powstał z inicjatywy Polaka dr. Ludwika Rajchmana. Oficjalnie został powołany 11 grudnia 1946 roku uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych[1]. Głównym celem UNICEF jest pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukacji. Zasięg działania organizacji jest globalny.