Recenzja kredytu gotówkowego w PKO BP, Opinie na temat pożyczki. Przedstawiamy Konto osobiste, lokaty i ubezpieczenie w PKO BP. Zapraszamy !

PKO Bank Polski to największy bank w Polsce. Został on założony w 1919 roku jako Powszechna Kasa Oszczędności. Nazwa, którą obecnie nosi brzmi w całości Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Bank stale rozszerza swoją ofertę, a także wprowadza innowacje do istniejących już produktów. Jako lider na rynku detalicznym, wciąż rozszerza swoją działalność; bankowość korporacyjna powoli staje się jednym z filarów tej organizacji, jednocześnie umacniając pozycję banku na rynku.

pko-bp

Kredyt i Pożyczki gotówkowe

W swojej ofercie PKO Bank Polski posiada wiele opcji umożliwiających klientom wzięcie kredytu lub pożyczki gotówkowej. Można skorzystać z mini ratki na dowolny cel, wziąć tańszą pożyczkę za sprawą karty kredytowej, czy zabezpieczyć pożyczkę lokatą w banku. Ponadto, można zdecydować się na zmianę rat kredytów w inny bankach w mini ratkę.

Mini ratka na dowolny cel niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki niej, za każdy pożyczony 1000 złotych, możemy zapłacić dziennie o 1 złoty mniej. Dotyczy to jednak minimum 3,5 letniej spłaty. Starając się o mini ratkę wystarczy przedstawić wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące oraz dowód osobisty. Gotówka jest wypłacana jeszcze tego samego dnia. W ten sposób istnieje możliwość pożyczenia od 1000 złotych, nawet do 120000 złotych. Dzień spłaty rat jest ustalany indywidualnie, elastycznie, tak, aby odpowiadał klientowi. Okres spłaty kredytu wynosi od 1 do 96 miesięcy, a więc może zostać rozłożony maksymalnie na 96 rat, natomiast w przypadku pożyczki konsolidacyjnej, ten okres można wydłużyć nawet do 120 miesięcy. Klienci powyżej 65. roku życia mają jednak mniej czasu na uregulowanie zadłużenia; w ich przypadku termin ten nie przekracza 60 miesięcy.

Bank podsuwa rozwiązanie obniżenia oprocentowania zaciągniętej pożyczki poprzez zakup dowolnej karty kredytowej. Dzięki temu można uzyskać obniżenie oprocentowania kredytu o 0,5 %. Jednocześnie trzeba oczywiście wykupić kartę kredytową w PKO BP. Ogromną zaletą jest fakt, że bank oferuje szeroki wachlarz kart kredytów, gdzie każdy klient może znaleźć coś dla siebie. W przypadku decyzji o wzięciu pożyczki oraz karty kredytowej równocześnie, formalności zostają ograniczone do minimum.

Ciekawą propozycją baku jest pożyczka zabezpieczona lokatą. W takim wypadku należy zabezpieczyć spłatę pożyczki blokadą na aktywach, przy czym nie traci się odsetek z lokaty. Przy wyborze takiego rozwiązania oprocentowanie wynosi 8,88%, a kwota, którą można wypożyczyć, to tak jak w przypadku mini ratki od 1000 złotych do 120000 złotych. Podobnie jest ze spłatą, która może zostać rozłożona na 96 rat, a w przypadku pożyczki konsolidacyjnej nawet 120.

PKO Bank Polski daje także możliwość zamiany rat kredytu na mini ratkę poprzez konsolidację kredytów spoza tego banku. Konsolidacja w PKO Banku Polskim jest uzależnione od całkowitej kwoty kredytu powiększonego o ubezpieczenie. W przypadku pożyczki od 30000 złotych do 120000 złotych prowizja wynosi 0%, a oprocentowanie 4,99%.

Pożyczka od 1000 złotych do 29999,99 złotych to prowizja w wysokości 3,99%, a oprocentowaniem 8,99%. Przy wyborze takiej opcji, istnieje także możliwość pożyczenia dodatkowych środków, które nie mogą przekraczać 25% konsolidowanych zobowiązań. Ich spłata może trwać nawet do 120 miesięcy.

Lokaty w PKO BP

Jedną z lokat oferowanych przez PKO Bank Polski to lokata 6-miesięczna, odnawialna. Jest ona przeznaczona dla osób, które w dniu jej otwarcia wyrażą zgodę na przekazywanie przez bank informacji o zmianach dotyczących depozytów terminowych poprzez bankowość elektroniczną lub e-mail. Atrakcyjne oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi nawet 1,50% w skali roku. W celu założenia lokaty należy wpłacić 1000 złotych. Ogromnym plusem jest brak jakichkolwiek kosztów związanych z założeniem, prowadzeniem i likwidacją lokaty. W okresie obowiązywania umowy nie można dokonywać żadnych dopłat, jednak można wypłacać pieniądze tak, aby na rachunku pozostało co najmniej 1000 złotych. Lokata 6-miesięczna odnawialna może zostać przedłużona na taki sam okres czasu, na warunkach odpowiadających tej lokacie, pod warunkiem, że bank nadal posiada taką ofertę. W przeciwnym wypadku środki zostaną przekazane na wskazany przez klienta rachunek bankowy w PKO BP. Zerwanie lokaty następuje w momencie jej likwidacji przed okresem określonym w umowie lub gdy kwota pieniężna będzie niższa od określonego salda minimalnego.

Lokata 6-miesięczna internetowa jest interesującą ofertą dla klientów, którzy posiadają dostęp do bankowości elektronicznej iPKO. Zysk w przypadku takiej lokaty sięga 1,80% w skali roku, w zależności od wpłaconych na nią środków. Podobnie, jak w przypadku lokaty odnawialnej, nie trzeba uiszczać żadnych dodatkowych opłat związanych z prowadzeniem lokaty, a minimalna suma, którą należy wpłacić to 1000 złotych.

Lokata 3+3 na nowe środki zapewnia zysk sięgający 1,50% w skali roku, niezależnie od wysokości wpłaconych, nowych środków. Jest to oferta skierowana do osób, które wyraziły zgodę na przekazywanie przez bank informacji drogą elektroniczną o zmianach depozytów terminowych. Standardową sumą konieczną do otwarcia lokaty jest 1000 złotych. Warto jednak wiedzieć, że zysk z tej lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. W przypadku zerwania lokaty między 4. a 6. miesiącem jej trwania, oprocentowanie wyniesie 0,10% w skali roku i jest liczone na podstawie rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków na rachunku.

Konta bankowe osobiste

Konto za 0 złotych to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą płacić za prowadzenie konta, kartę do konta, wypłaty kartą przez sieć bankomatów PKO BP czy przelewy internetowe. Osoby te muszą być pełnoletnie. Dostęp do takiego konta jest błyskawiczny, za pomocą Internetu, telefonu i w oddziale. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej sumy 1000 złotych bez odsetek przez 30 dni, w ramach salda debetowego. Opłata wynosi 5 złotych i jest pobierana tylko w dniu korzystania z limitu. Saldo musi być spłacone w ciągu 30 dni. W każdej chwili istnieje możliwość z wspomnianego wyżej salda oraz kredytu odnawialnego, który umożliwia dostęp do dodatkowych środków, nawet w wysokości do 100000 złotych.

Konto dla młodych przeznaczone jest dla studentów i absolwentów uczelni w wieku 18-26 lat. Nie płaci się za prowadzenie konta, za wypłaty kartą z bankomatów w Polsce i na świecie, kartę do konta czy przelewy internetowe. Ponadto, bank oferuje 0 złotych za udzielenie kredytu odnawialnego, usługę autooszczędzania oraz darmową aplikację umożliwiającą dokonywanie płatności telefonem komórkowym. W celu założenia konta należy złożyć wniosek on-line lub zgłosić się do placówki banku.

PKO konto bez granic to 0 złotych za wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą i przelewy krajowe. Za prowadzenie konta jest jednak pobierana opłata w wysokości 17,90 złotych. Jest to wygodne rozwiązanie dla klientów, którzy nie chcą płacić za operacje, których dokonują najczęściej, czyli np. przelewy.

Rodzaje kart płatniczych

Karty płatnicze oferowane przez bank to karty debetowe, obciążeniowe, zbliżeniowe i kredytowe. Wśród kart debetowych można wyróżnić: Visa Bussines Debit, Visa Bussines Electron, Visa bussines Electron Municipium, Visa Bussines do rachunków walutowych.

Karta Visa Bussines Debit może być wykorzystywana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, oddziałach banków i bankomatach z logo Visa. Można nią regulować płatności także przez Internet i telefon. Bank ogranicza odpowiedzialność właściciela karty pod warunkiem, że klient chronił kartę oraz kod PIN, nie przechowywał karty razem z kodem, nie udostępniał karty ani kodu osobom trzecim oraz niezwłocznie poinformował bank o utracie karty.

Karta Visa Bussines Electron może być w takich miejscach jak karta Visa Bussines Debit, jednak logo Visa Electron, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Karty posiadają możliwość płatności zbliżeniowo do kwoty 50 złotych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, bank ogranicza odpowiedzialność właściciela karty, przy zachowaniu odpowiednich (wymienionych wyżej) środków ostrożności.

W przypadku karty Visa Bussines Electron Municipium miejsca, które umożliwiają korzystanie z niej są identyczne jak w przypadku karty Visa Bussines Electron. Bank również tak samo dba o bezpieczeństwo karty, biorąc na siebie odpowiedzialność za jej kradzież. Ponadto, ta karta daje możliwość regulowania wydatków służbowych bez konieczności wydawania zaliczek i ich rozliczania.

Karta Visa Bussines do rachunków walutowych jest przeznaczona dla właścicieli i pracowników firm podróżujących za granicę, chcących obniżyć koszty delegacji. Pozwala na realizację transakcji z różnych rachunków i w różnych walutach, przy użyciu jednej karty. Także bez dodatkowych przewalutowań. Można też zarządzać wydatkami firmowymi poprzez ustanowienie limitów transakcyjnych. Kartę wydaje się na okres 4 lat, a po tym okresie zostaje ona odnawiana.

Rodzaje ubezpieczeń

Najważniejsze ubezpieczenia oferowane przez PKO Bank Polski to ubezpieczenia dla posiadaczy ROR, dla posiadaczy kredytów i pożyczek oraz ubezpieczenia kart bankowych.

Wśród ubezpieczeń dla posiadaczy ROR, można wyróżnić ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie nnw do ROR (Cardif).

Ten produkt zapewnia ochronę w przypadku śmierci, choroby Alzhaimera, całkowitej niezdolności do pracy lub inwalidztwa będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. Dzięki temu można uzyskać wysokie sumy ubezpieczenia, brak badań lekarskich, prosty system płatności, ochronę na całym świecie, wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego i jego bliskich. Ubezpieczenie dostępne jest w 3 wariantach:

Zakres ubezpieczenia

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Śmierć

20 000 zł

+ koszty Opłat i Prowizji Bankowych (maks. 500 zł)

30 000 zł

+ koszty Opłat i Prowizji Bankowych (maks. 500 zł)

40 000 zł

+ koszty Opłat i Prowizji Bankowych (maks. 500 zł)

Całkowita niezdolność do pracy

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

Inwalidztwo

Określony w OWU % z Sumy Ubezpieczenia =

10 000 zł

Określony w OWU % z Sumy Ubezpieczenia =

15 000 zł

Określony w OWU % z Sumy Ubezpieczenia =

20 000 zł

Choroba Alzheimera

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

Miesięczny koszt ubezpieczenia

20 zł

25 zł

30 zł

.

Ubezpieczenie nnw do ROR (Cardif) oferuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej przy równoczesnym braku badań lekarskich i prostym systemie płatności. Ochrona obowiązuje na terenie całego świata, jednak pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku obejmuje terytorium naszego kraju. Zawarcie umowy o ubezpieczenie może odbyć się nawet w trakcie rozmowy telefonicznej.

Ubezpieczenie jest dostępne w 2 wariantach:

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN

Wariant 1

Wariant 2

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł

150 000 zł

Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

100 000 zł

150 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (Dzienny ryczałt za pobyt w szpitalu)

100 zł

120 zł

Inwalidztwo Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł

100 000 zł