Fellow Finance jest fińską Spółką z.o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 44/3.

Serwis, należący do Spółki, umożliwia zawieranie umów pożyczkowych, pomiędzy pożyczkobiorcami, a osobami, dysponującymi wolnymi środkami finansowymi.

W Polsce tego typu transakcje możliwe są od 2008 roku.

Pożyczki społecznościowe, znane również jako social lending oraz peer-to-peer (P2P), umożliwiają szybki dostęp do potrzebnej gotówki i elastyczne ustalenie warunków spłaty, między stronami, zainteresowanymi zawarciem finansowego porozumienia.

Dzięki serwisowi Fellow Finance pożyczki, złożenie wniosku o potrzebną kwotę, odbywa się drogą internetową. Utworzona platforma ułatwia szybką wymianę informacji.

Kontakt z firmą możliwy jest drogą  elektroniczną, pod adresem bok@fellowfinance.pl , a także telefonicznie – 22 397 51 15.

Konsultanci firmy dostępni są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wnioski można składać drogą internetową, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Jak działa Fellow Finance pożyczki przez Internet?

Wnioski potencjalnych pożyczkobiorców biorą udział w swoistej aukcji. Biorą w niej udział inwestorzy, dysponujący wolnymi środkami i pragnący uzykać korzyści finansowe, poprzez pożyczanie własnych środków finansowych.

Pożyczkobiorca oczekuję na inwestora, który zapewni najkorzystniejsze warunki spłaty pożyczki. W praktyce oznacza to, że wygrywa najtańsza oferta – najbardziej korzystna dla pożyczkobiorcy.

Fellow Finance pożyczki online pośredniczy między klientami a inwestorami, udostępniając stronę internetową firmy, na której składane są aplikacje. Pracownicy Fellow Finance poszukują inwestorów, zainteresowanych sfinansowaniem pożyczki.

Wybór odpowiedniego inwestora uzależniony jest od oprocentowania pożyczki. Zapraszany do współpracy jest  inwestor, decydujący się na udzielenie tańszej pożyczki, na dogodnych warunkach jej spłaty. Klient otrzymuje potrzebną kwotę, nakorzystnych warunkach jej spłaty – inwestor może uzyskać korzyść finansową, płynącą z własnych, udostępnionych klientowi, pieniędzy.

Transakcje odbywają się automatycznie. Po zawarciu umowy, pożyczka wpłacana jest na konto pożyczkobiorcy.

Jakie opłaty obowiązują w Fellow Finance?

Spółka nie określa stałych opłat, podając jedynie orientacyjne koszty. Opłaty uzależnione są od wirygodności finansowej klientów, co ustala Kontomatik – specjalna aplikacja finansowa, analizująca wpływy środków finansowych na konto bankowe.

Wpływ na koszty pożyczki ma także inwestor, dysponujący określoną zdolnością kredytową.

Po zawarciu porozumienia i uzyskania pozytywnejopinii, pożyczka trafia na konto bankowe pożyczkobiorcy.

Za swoje usługi Fellow Finance pożyczki pobiera opłaty:

– opłatę wstępną, w wysokośc 12% kapitału,

– opłatę za prowadzenie konta, w postaci comiesięcznego poboru 20% pożyczki,

– opłatę administracyjną,

– 10%  – oprocentowania pożyczki,

– 5 zł za przełożenie terminu spłaty o miesiąc,

– ustawowe odsetki za opóźnienia w spłacie pożyczki,

– 20 zł – za przesłanie upomnienia listem poleconym.

 

Jakie są pożyczki Fellow Finance?

Firma proponuje pośredniczenie w uzyskaniu pożyczek do 12 000 zł, na okres od roku do trzech lat.

O pożyczkę mogą wnioskować osoby, w wieku od 20 do 75 lat. Warunkiem jej uzyskania jest spełnieniewymogów:

– miejsce zamieszkania w Polsce,

– posiadanie rachunku w polskim banku, który dostępny jest online,

– konto bankowe powinno zostać założone co najmniej na trzy miesiące przed wnioskowaniem o pożyczkę.

Potencjalny pożyczkobiorca składa wniosek, który znajuje się na stronie internetowej Fellow Finance pożyczki online.

Klient podaje podstawowe dane osobowe oraz potrzebne informacje, które posłużą do weryfikacji zdolności finansowych:

– sprawdzenia zaległości w opłatach zobowiązań finansowych,

– analizy danych w biurach BIG,

– oceny zdolności kreytowej,

– sprawdzenie tożsamości klienta iuzyskiwanych dochodów, poprzez serwis Kontomatik.

Po uzyskaniu pożyczki, pieniądze trafiają na konto klienta w tym samym dniu. Kwotę pożyczki można większyć co 4 miesiące. Możliwa jest wcześniejsza spłata zobowiązania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Przykłady pożyczek w Fellow Finance

  • Pożyczka 1000 zł na okres 12 miesięcy:

– rata miesięczna –119 zł,

– opłata wstępna, pobierana z kwoty pożyczki –170 zł,

– całkowita kwota pożyczki –1417 zł

  • Pożyczka 1000 zł na okres 24 miesięcy:

– rata miesięczna – 74 zł,

– opłata wstępna, pobierana z kwoty pożyczki – 170 zł,

– całkowita kwota pożyczki – 1761 zł

  • Pożyczka 5000 zł, na okres 24 miesięcy:

– rata comiesięczna – 349,67 zł,

– opłata wstępna, pobierana z kwoty pożyczki – 850 zł

– całkowita kwota pożyczki – 8397 zł

  • Pożyczka 8000 zł, na 24 miesiące:

– rata 560 zł co miesiąc,

– opłata wstępna 850 zł,

– całkowita kwota pożyczki – 13435 zł

  • Pożyczka 12 000 zł na 24 miesiące:

– rata 840 zł na miesiąc,

– opłata wstępna 850 zł,

– całkowita kwota do zapłaty – 20 152 zł.

Fellow Finance opinie klientów są niezwykle korzystne. Spółka uzyskała 5 punktów, na 5 możliwych, przyznanych przez 504 pożyczkobiorców.  Podkreślano niezwykłą rzetelność i operatywność, dzięki której klienci otrzymywali szybko potrzebne środki finanowe.

Złóż Wniosek
www.fellowfinance.pl