Sprawdź prawdziwe opinie na temat pożyczki Wandoo  . Porównaj koszty kredytu Wandoo . Pożyczka dla każdego.

Wandoo jest pośrednikiem kredytowym, należącym do  Wandoo Finance Group. To firma, proponująca szybkie pożyczki, w kwocie do 5000 zł, z okresem spłaty do 30 dni. Siedzibą firmy jest Warszawa, Chałubińskiego 8. Z konsultantami można kontaktować się, dzwoniąc pod nr 22 3800102, od poniedziałku do piątku, w godzinach między 9.00 a 17.00.

Serwis Wandoo umożliwia dostęp do szybkiej pożyczki, która zaspokoi chwilowe potrzeby klienta, który zobowiązany jest zaakceptować warunki umowy pożyczkowej. Problemy                z terminową spłatą zobowiązania, wiążą się z działaniami windykacyjnymi.

Klientami Wandoo mogą zostać obywatele RP, którzy mieszczą się w przedziale wiekowym od 20 do 70 lat. Nie mogą znajdować się w rejestrach dłużników. Pożyczkobiorcy muszą posiadać telefon komórkowy.

Wandoo Pożyczki

Na stronie internetowej https://www.wandoo.pl klient znajdzie kalkulator pożyczkowy, dzięki któremu może w prosty sposób zorientować się w warunkach finansowych, jakie proponuje firma.

O pożyczkę wnioskujemy, korzystając ze strony internetowej. Wybieray kwotę pożyczki               i wypełniamy formularz rejestracyjny.

Klient dokonuje opłaty rejestracyjnej ze swojego konta bankowego na konto firmy Wandoo, w wysokości 1 grosza. Po zaksięgowaniu wpłaty, rozpatrywany jet wniosek o pożyczkę. Informacja o decyzji, podjętej przez pożyczkodawcę, przekazywana jest SMS-em, e-mailm lub telefonicznie.

Klienci podlegają weryfikacji, polegającej na ocenie ich zdolności kredytowej. Firma zasięga informacji w bazach danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w Rejestrze Dłużników ERIF oraz w Krajowym Rejestrze Długów.

Podczas weryfikacji Wandoo nie korzysta z Biura Informacji Kredytowej, co oznacza, że możemy otrzymać akceptację dla złożonego wniosku, pomimo kłopotów ze spłatą swoich zobowiązań w przeszłości.

Wandoo pobiera prowizję, w wysokości od 8% do 25%. Po podpisaniu umowy pożyczkowej, Pożyczkodawca wpłaca pieniądze na rachunek bankowy klienta. Umowa obowiązuje do czasu spłaty całości zaciągniętego zobowiązania. Klient ma prawo do bezpłatnego zapoznania się z projektem umowy.

Klient może odstąpić od umowy, w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy.

Spłaty pożyczki dokonuje się w formie jednorazowej wpłaty, po 30 dniach od udzielenia pożyczki. Nie są naliczane odsetki od udzielonej kwoty kredytu, jeśli została dokonana terminowa spłata. Możliwe jest również szybsze spłacenie należności.

Pierwsza pożyczka w Wandoo do 1500 zł jest darmowa, bez naliczenia kwoty odsetek i prowizji.

Przy kwocie pierwszej pożyczki, 1500 zł, przeterminowana wpłata skutkuje naliczenie prowizji, w wysokości 375 zł, a więc klient zwróci 1875 zł. RRSO w wypadku niedotrzymania warunków umowy, wyniesie 1410,33%.

W wypadku kolejnej pożyczki, np. 2000 zł, prowizja wyniesie 500 zł, a więc oddamy po 30 dniach, 2500 zł.

Jeśli zdecydujemy się zaciągnąć następną pożyczkę, w wysokości 5000 zł, będziemy musieli oddać kwotę 6250 zł, obejmującą prowizję 1250 zł.

Warunki udzielenia pożyczki i jej spłaty zawarte są w formularzu informacyjnym, zawierającym wszystkie dane, dotyczące interesującej nas kwoty pożyczki.

 

Wandoo opinie

Klienci, korzystający z oferty firmy Wandoo, doceniają możliwość skorzystania z darmowej pierwszej pożyczki, bez naliczania prowizji i odsetek.

Korzystne są możliwości technologiczne firmy, dzięki czemu weryfikacja wniosku jest szybka, co skutkuje krótkim czasem oczekiwania na pożyczkę. Firma umożliwia odroczenie spłaty zobowiązania, przy wykorzystaniu refinansowania.

Wygodne i bezproblemowe jest spłacenie pożyczki przed ustalonym terminem.

Klienci doceniali profesjonalną obsługę poprzez Biuro Obsługi Klientów i szybki czas uruchomienia pożyczki.

Do wad oferty należy zaliczyć górny wiek pożyczkobiorców, wynoszący 70 lat, co uniemożliwia zaciągnięcie pożyczki przez starsze osoby. Utrudnione korzystanie z pożyczki mają osoby, które zostały wpisane do rejestru dłużników.

Do wad należy kontakt z pracownikami firmy jedynie od poniedziałku do piątku. W czasie weekendu nie ma możliwości skorzystania z kontaktu z Biurem Obsługi Klientów, co,                 w wypadku osób, którym zależy na szybkim dostępie do pieniędzy, ma zasadnicze znaczenie.

Wandoo kredyt – pożyczka, koszty

O zbliżającym się terminie spłaty pożyczki, klienci są informowani drogą internetową, na podany adres e-mailowy, a także SMS-em. Wszystkie informacje dostępne są na profilu klienta.

Pożyczkę można spłacić, korzystając z bankowości internetowej, na konta następujących banków:

– mBank S.A., Bank Milenium S.A., Alior Bank S.A.,  Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP, Pekao Bank S.A.

Wpłaty można również dokonać w oddziałach bankowych, uwzględniając czas księgowania w danym banku.

Opóźnienia w terminowej spłacie pożyczki lub uchylanie się od uregulowania zobowiązania, skutkuje naliczeniem odsetek, działaniami windykacyjnymi, a nawet komorniczymi.

Do nierzetelnych pożyczkobiorców, wysyłane są monity, których koszt to nawet 75 zł oraz SMS-y, o wartości 25 zł za każdy.

Najdotkliwszą  karą może okazać się wpisanie do rejestru dłużników, co zamknie drogę do skorzystania z ofert kredytowych lub podpisania umowy abonamentowej.

Złóż Wniosek
www.wandoo.pl